Tarcza prywatności przyjęta – od teraz transfer danych do USA będzie bezpieczny

Data:2016-07-27

 

Jakiś czas temu zostało unieważnione porozumienie Safe Harbour. Teraz w jego miejsce, 12 lipca 2016 roku Komisja Europejska przyjęła program Tarcza Prywatności UE-USA. Program ten umożliwia przekazywanie danych pomiędzy Unią Europejską a USA. Porozumienie ma zapewnić obywatelom UE ochronę ich danych osobowych w momencie przekazywania ich do USA, a przedsiębiorcom jasne przepisy prawa i ramy w jakich mogą się poruszać.

 
Departament Handlu USA ma prowadzić regularne przeglądy i aktualizacje przedsiębiorstw uczestniczących w programie. Firmy, które nie będą przestrzegać zasad zostaną usunięte z listy oraz mogą się liczyć z odpowiednimi sankcjami. Co istotne, dostęp do tych danych będzie ograniczony dla organów publicznych w USA. Dodatkowo będzie podlegał specjalnym regulacjom i będzie możliwi tylko pod nadzorem. Władze USA zapewniają, że inwigilacja danych osobowych przekazywanych w ramach w/w programu nie będzie miała miejsca. Warto również wspomnieć, że obywatele będą mili sporo możliwości odwoławczych oraz będą mogli skorzystać z kilku mechanizmów rozstrzygania sporów.

 

Co roku mechanizm działania Tarczy zostanie zweryfikowany przez obydwie strony, a od 1 sierpnia amerykańskie firmy będą mogły występować o wydanie certyfikatu przynależności do Tarczy Prywatności.