Sygnaliści

Od dnia 17.12.2021 obowiązuje unijna dyrektywa o sygnalistach (Dyrektywa ochrony sygnalistów 2019/1937 – Ochrona Sygnalistów). Od tej daty do jej wdrożenia zobowiązane są podmioty prywatne zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz podmioty publiczne zatrudniające ponad 50 pracowników. Od dnia 17.12.2023 obowiązek ten będzie również nałożony na podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 pracowników.

 

Nasza firma wspiera w/w firmy we wdrożeniu dyrektywy. Nasze działania składają się na:

 

– wykonanie analizy ryzyka wprowadzenia Polityki przyjmowania zgłoszeń
– opracowanie procedur i wdrożenie Polityki przyjmowania zgłoszeń
– wsparcie przy tworzeniu bądź outsourcingu wewnętrznego kanału zgłoszeń
– wsparcie w powoływaniu osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i osób odpowiedzialnych za ich rozpatrywanie
– przygotowanie rejestru zgłaszanych nieprawidłowości
– przygotowanie upoważnień oraz obowiązków informacyjnych Administratora
– przeszkolenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń

 

Zapraszamy do współpracy