Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przyjęte przez Parlament Europejski!

Data:2016-04-20

 

14 kwietnia 2016 Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań itd.

 

Głosowanie to zwieńczyło cztery lata pracy nad przebudową zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie uchyli w całości aktualnie obowiązującą dyrektywę. Ma to na celu zapewnienie wysokiego i ujednoliconego poziomu ochrony danych w całej Unii. Postanowienia tegoż rozporządzenia stosowane będą bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich dwa lata po jego wejściu w życie, czyli 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Tyle samo czasu będą miały wszystkie kraje na dostosowanie swoich przepisów wewnętrznych.

 

Z najważniejszych zmian jakie wniesie rozporządzenie to między innymi: prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy, ustanowienie Europejskiej Rady Ochrony Danych, która zastąpi Grupę Roboczą Art. 29, nakładanie administracyjnych kar pieniężnych (nawet do 4% obrotu światowego danego przedsiębiorstwa) i ich zdecydowane egzekwowanie.