Kopiowanie dokumentów zagrożeniem dla naszych danych osobowych. Opinia ministra Lewińskiego, zastępcy GIODO

Data:2015-12-15

 

W wywiadzie dla telewizji, minister Andrzej Lewiński, z-ca GIODO, wyraził swoje zaniepokojenie nagminnym kopiowaniem naszych dokumentów nie tylko przez banki, ale także inne podmioty takie jak operatorzy komórkowi czy dostawcy internetu. NSA uznał to co prawda za czynność techniczną, ale wg GIODO takie kopiowanie jest niebezpieczne dla naszych danych osobowych ze względu na możliwość ich wykorzystania przez niepowołane osoby np. w celu zawarcia umowy kredytowej czy innego nadużycia tych danych w Internecie bez naszej wiedzy.

 

Jest to temat wymagający dyskusji wg ministra Lewińskiego.

 

Przypominamy, że każdy administrator danych osobowych (czyli de facto każda firma działająca z klientami) jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych w takim stopniu, aby uniknąć wystąpienia incydentu, zamierzonego lub przypadkowego. Minister podkreślił również, że należy zoptymalizować te środki biorąc pod uwagę wszystkie zagrożenia, również te pojawiające się przy kopiowaniu dokumentów tożsamości.