Kontakt


Pastorius Sp. z o.o.
Al.Krasińskiego 14/3A, 30-101 Kraków
Sąd Rej. dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie W.XI Gosp. KRS
KRS: 0000180486 NIP: 676-21-98-245 Regon: 356357806
Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
fb_icon_325x325

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

captcha

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pastorius Sp. z o.o z siedzibą w Kraków, Al.Krasińskiego 14/3A.; kontakt do inspektora ochrony danych Piotra Maciołka w Pastorius Sp. z o.o: iod@pastorius.com.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług teleinformatycznych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przesłania informacji marketingowych

 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych.