Jak uniknąć kar nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy?

Data:2018-04-11

 

Podczas kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2017 roku, inspektorzy PIP wykryli, że ponad połowa spośród skontrolowanych pracodawców nie utworzyła etatowej służby bhp, ani nie powierzyła specjalistom spoza zakładu pracy pełnienia zadań służby bhp. Poinformował o tym Jakub Chojnicki – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, podczas obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się w Sejmie 19.03.2018r. Działanie służby bhp w przedsiębiorstwach było jednym z głównych tematów podczas ostatniego posiedzenia Rady.
 

Za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, również tych dotyczących realizacji zadań służby bhp, grozi przedsiębiorcy kara grzywny w wysokości nawet do 30 tysięcy zł. Jednak łatwo można uniknąć takiej kary. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników nie musi tworzyć etatowej służby bhp. Wystarczy, że powierzy zadania służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy, co zwykle jest znacznie tańszym i wygodniejszym rozwiązaniem, niż zatrudnianie dodatkowego pracownika na etat.
 

Pastorius sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie realizacji zadań służby bhp przez zewnętrznego specjalistę o odpowiednich kwalifikacjach. Zakres usług zawsze jest dostosowany do wielkości firmy i profilu działalności. Zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy.
(źródło: www.pip.gov.pl)