Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej z nowymi zaświadczeniami

Data:2015-12-15

 

W dniu 30.11.2015r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Określa ono zakres szkoleń wymaganych dla uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej i szkoleń aktualizacyjnych. Zawiera też nowy wzór zaświadczeń potwierdzających uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wydawanych przez PSP.
Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do znowelizowanej niedawno ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którą, szkolenia dla inspektorów ppoż prowadzą uprawnione szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 5.08.2015r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015r., poz.1505)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13.11.2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r., poz.1964)