Archiwum autora: kompan

Outsourcing

Data:2015-01-26

Długofalowa strategia firmy przynosząca
do 20% oszczędności.

Obowiązki ABI

Data:

Od września 2015 roku nasza firma świadczy usługi związane z obowiązkami ABI – audyt, przygotowanie dokumentacji, szkolenie pracowników, stała obsługa i reprezentacja w ramach umowy outsourcingowej

Zmiana przepisów o ochronie danych osobowych

Data:2015-09-25

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dotyczące m.in. funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji (zwanego dalej ABI). Zgodnie z art. 36a ust. 1 u.o.d.o. powołanie ABI jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem administratora danych. W przypadku niepowołania ABI, jego zadania wykonuje sam administrator danych, czyli w praktyce wszystkie obowiązki Administratora Danych Osobowych pozostają u właściciela firmy/Prezesa Zarządu.

Usługi bhp

Data:2015-01-20

Oferujemy pełen

zakres usług BHP

IOD

Data:2015-01-26

Inspektor Ochrony Danych