Outsourcing

Nasza oferta jest odpowiedzią na stałe poszukiwanie redukcji kosztów, zatrudnienia, a także usprawnienie zarządzania firmą. Rozwiązaniem proponowanym przez naszą firmę jest outsourcing.

 

Czym jest outsourcing? Jest on najczęściej definiowany jako długoterminowe zlecenie pełnienia pewnych funkcji ze sfery działalności organizacji przez firmę zewnętrzną, które pozwala organizacji skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

 

Ta długofalowa strategia może przynieść firmie oszczędności rzędu nawet 20% a polega na takim zorganizowaniu podmiotu, aby niektóre z jej działań, odbiegające od profilu działalności zasadniczej, odbywały się poza nią i kontrolowane były przez firmy zewnętrzne.

 

Outsourcing jaki oferuje nasza firma to pełnienie obowiązków służby BHP, obowiązków Inspektora Ochrony Danych osobowych lub wsparcia dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przeprowadzamy również audyty ochrony danych osobowych, przygotowujemy dokumentację oraz szkolimy z zakresu ODO. Wdrażamy również unijną dyrektywę o sygnalistach.

 

Jakie są atuty outsourcingu?

  • Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i oprogramowania,
  • Redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem,
  • Redukcja kosztów związanych ze szkoleniem pracowników,
  • Gwarancja zachowania terminów (znika problem zwolnień chorobowych, urlopów oraz innych nieprzewidzianych nieobecności pracowników),
  • Gwarancja zachowania poufności.

 

Zapraszamy do współpracy.
fb_icon_325x325